Przygotowani do szczególnie trudnych interwencji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do szczególnie trudnych interwencji

Data publikacji 21.04.2015

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się trzytygodniowy kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców oznaczony symbolem ZNP-1/15. W pierwszej z dziesięciu edycji tego rodzaju kursu zaplanowanych w bieżącym roku uczestniczyło 20 policjantów.

     W trakcie 116 godzin intensywnego szkolenia słuchacze poznali prowadzenie rozpoznania materiałów wybuchowych, środków inicjujących wybuch, urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz samodziałowych urządzeń wybuchowych. Wykład i symulacje z podstaw negocjacji przeprowadzili funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego realizowane były w zespole strzelnic CSP – jednym z najnowocześniejszych obiektów taktyczno - strzelniczych w Polsce, gdzie policjanci mogli realizować ćwiczenia w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych.

     Głównym celem kursu było doskonalenie taktyki zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców w różnych miejscach. Uczestnicy szkolenia doskonalili takie umiejętności, jak m. in. podejście do budynku, taktykę wejścia do pomieszczeń, przeszukanie pomieszczeń, ochronę własną, kontakt bezpośredni oraz doskonalili rozpoznawanie miejsca przyszłej realizacji, ocenę sytuacji i planowanie zatrzymania osób w różnych miejscach.

     Wiadomości i umiejętności zdobyte przez policjantów, a także duże zaangażowanie i poczyniony progres podczas szkolenia, niewątpliwie wpłyną na poprawienie bezpieczeństwa osobistego podczas  podejmowanych przez nich interwencji w służbie.

Tekst i zdjęcia: asp. Andrzej Wiśniewski ZIP