XIV edycja Turnieju Par Patrolowych zakończona - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XIV edycja Turnieju Par Patrolowych zakończona

Data publikacji 16.04.2015

Turniej Par Patrolowych organizowany dla słuchaczy szkoleń zawodowych podstawowych wpisał się na stałe w tradycję Centrum Szkolenia Policji. To już 14 edycja turnieju, który został zorganizowany przez kadrę Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Interwencji Policyjnych przy współudziale kadry Wydziału Dowodzenia.

     Obecna edycja adresowana była do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/14 i  odbywała się w dniach 2-1 5 kwietnia br. Podobnie, jak poprzednie edycje obejmowała 3 etapy:

     I etap – test wiedzy – do którego przystapiło38 słuchaczy, II etap – składający się z dwóch konkurencji, tj. policyjnego toru przeszkód oraz strzelania szybkiego, do którego zakwalifikowanych zostało 10 najlepszych par wyłonionych w I etapie, oraz III etap – symulacja interwencji policyjnej, do której przystąpiło 5 najlepszych par wyłonionych po II etapie turnieju.

     Ostatni, III etap turnieju rozegrano 15 kwietnia br. Założenia do symulacji zostały przygotowane przez kadrę Zakładu Służby Prewencyjnej i dotyczyły podjęcia interwencji wobec sprawcy wykroczenia polegającego na niszczeniu mienia, a następnie dokonującego czynnej napaści na policjantów podejmujących przedmiotową interwencję. W zgodnej opinii komisji oceniającej słuchacze prezentowali wysoki poziom merytoryczny doskonale radząc sobie z zainscenizowaną sytuacją. 

     Po wyrównanej rywalizacji I miejsce w turnieju zajęli słuchacze V kp. pl. 1 post. Maciej Nowak i post. Patryk Karatucha z łączną liczbą 145 punktów, II miejsce zajęli słuchacze kp. V pl. 2 post. Dawid Wielgosz i post. Arkadiusz Górny z łączną liczbą 135 punktów, III miejsce zajęli również słuchacze V kp. pl. 2 post. Kornel Pomarański i post. Jakub Puchała z łączną liczbą 120 punktów.

     Gratulujemy wszystkim finalistom i wyrażamy przekonanie, że wysoki poziom prezentowanej wiedzy i umiejętności zawodowych przełoży się na osiągnięcie bardzo dobrych wyników na egzaminie końcowym.

 

Sędzia Główny Turnieju

Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej

mł. insp. Grzegorz Perz