Podziękowania - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowania

Data publikacji 09.04.2015

Tradycją Centrum Szkolenia Policji jest angażowanie się w wiele przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Kierownictwo CSP stwarza też szereg możliwości do odwiedzania jednostki przez grupy dzieci i młodzieży, za co otrzymuje liczne podziękowania. Jedno z nich, niezwykle serdeczne, zostało przekazane przez młodzieżową grupę wsparcia działającą przy Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

     Podziękowania otrzymał Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki, a także członkowie Legionowskiego Towarzystwa Sportowego i zaangażowani w oprowadzanie młodzieży po Centrum kom. Roman Majewski z Wydziału Prezydialnego oraz podkom. Daniel Golicki z Zakładu Interwencji Policyjnych.

     Młodzieżowa Grupa Wsparcia w Żałobie odwiedziła CSP na początku stycznia tego roku. Nasi goście obejrzeli film informacyjny o szkole i Izbę Pamięci. Mieli też okazję obserwować różne rodzaje ćwiczeń, w jakich uczestniczą policjanci. Najwięcej emocji wśród odwiedzających CSP wzbudził nowoczesny kompleks strzelnic i możliwość obejrzenia jednostek broni.

     Cieszymy się, że po wizycie w CSP młodzież stwierdziła, że było to bardzo udane sobotnie przedpołudnie.

     Wrażenia z pobytu w Centrum zostały opisane w Informatorze Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci (nr 1(71) marzec 2015 r.).

hg

zdj. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci