Stosowanie paralizatorów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stosowanie paralizatorów

Data publikacji 30.01.2015

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty metodyczno-szkoleniowe związane z doskonaleniem umiejętności instruktorów w zakresie przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, w kontekście wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy Policji. W przedsięwzięciu uczestniczyli policjanci Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji.

     W trakcie warsztatów poruszana była problematyka stosowania i konserwacji paralizatorów elektrycznych, będących na wyposażeniu polskiej Policji. Urządzenie to znajduje się w katalogu środków przymusu bezpośredniego, stosowanych przez policjantów.

     Uczestnicy warsztatów analizowali metodykę prowadzenia zajęć, omawiali rolę instruktorów w zakresie udzielania informacji mediom (rzecznikom prasowym), a także poruszali kwestie związane z aktualizacją oprogramowania urządzenia TASER oraz zgrywania, przechowywania i wykorzystania danych z interwencji. Omawiane również były sytuacje, w których paralizatory używane są w kontekście wydarzeń nadzwyczajnych (m.in. ucieczka osoby doprowadzanej) oraz aspekty użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej w tego typu sytuacjach.

     Warsztaty miały charakter ogólnopolski i skierowane było do instruktorów szkół Policji, którzy będą następnie szkolić policjantów z jednostek terenowych. Zaproszono także przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i Mińska Mazowieckiego, Straży Marszałkowskiej, Kancelarii Sejmu w Warszawie i Izby Celnej w Białymstoku.

     Z Centrum Szkolenia Policji w warsztatach uczestniczyli wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych – instruktorzy w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, podinsp. Krzysztof Kozyra i mł. asp. Leszek Czerski.

mł. asp. Leszek Czerski

zdj. ze zbiorów ZIP