Instruktorskie certyfikaty - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorskie certyfikaty

Data publikacji 29.01.2015

12 styczna br. 17 funkcjonariuszy Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji uzyskało „Certyfikaty Instruktora Tresury Psów Służbowych Policji”.

     Zgodnie z § 53a zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia ( Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46  z późn. zm.), Komendant Centrum Szkolenia Policji na wniosek Kierownika Zakładu Kynologii Policyjnej wydał 17 funkcjonariuszom ZKP, spełniającym wymogi formalne, Certyfikaty Instruktora Tresury Psów Służbowych Policji.

     Należy stwierdzić, że szkolenie przewodników i tresura psów służbowych była specjalizacją, gdzie policyjni instruktorzy nie posiadali stosownego świadectwa, zaświadczenia czy certyfikatu świadczącego o uprawnieniu do prowadzenia szkoleń umiejętnościowych.

     Wydane Certyfikaty uprawniają policjantów prowadzących kursy w ZKP do samodzielnego prowadzenia czynności związanych z doborem psów do służby w Policji, testowaniem sprawności użytkowej i przekwalifikowaniem psa, z pewnością przyczynią się także do podniesienia jakości prowadzonych kursów, co bezpośrednio przełoży się na jakość realizacji zadań z wykorzystaniem psów służbowych w Policji.

kom. Artur Walasek ZKP