Medialny kurs - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Medialny kurs

Data publikacji 23.01.2015

W styczniu dobiegła końca pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo – informacyjnej w Policji.

     Celem kursu jest kształtowanie właściwej komunikacji Policji ze społeczeństwem za pośrednictwem środków masowego przekazu. Ważnymi punktami nauczania jest wiedza z zakresu Public Relations oraz przepisów prawnych regulujących działalność medialną w Policji.

    W zajęciach udział brała dziesięcioosobowa grupa policjantów i pracowników cywilnych, którzy w swoich jednostkach udzielają na co dzień informacji dziennikarzom. Wśród nich byli zarówno członkowie zespołów prasowych Komend Wojewódzkich, jak i oficerowie prasowi z Komend Powiatowych i Miejskich Policji.

     Kurs trwał pięć dni szkoleniowych gdzie większa część kursu to zajęcia warsztatowe. Wykonywane zadania są oceniane przez grupę z jednoczesnym wskazaniem słabych i mocnych stron. Dzięki takiej formule prowadzonych zajęć uczestnicy dzielą się nowymi doświadczeniami, pokazując jednocześnie jak odpowiedzialną rolę mają policjanci i pracownicy cywilni przekazujący informację massmediom.

kom. Łukasz Szwejkowski ZSP

zdj. ze zbiorów ZSP