Inauguracja szkolenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja szkolenia

Data publikacji 22.01.2015

Aż 414 policjantów rozpoczęło naukę na szkoleniu zawodowym podstawowym w Centrum Szkolenia Policji. W pierwszym dniu pobytu w jednostce szkoleniowej słuchacze poznali m.in. obowiązujące ich przepisy, uczestniczyli także w uroczystej inauguracji szkolenia, podczas której wykład wygłosiła prof. dr hab. Magdalena Środa.

     Słuchaczy powitała Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół. W swoim wystąpieniu odwoływała się do słów roty ślubowania, podkreśliła, że zawód policjanta to szczególna i zaszczytna służba. Zachęcała również słuchaczy do jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu szkolenia zawodowego podstawowego, po to by później profesjonalnie służyć społeczeństwu.

     Pełnomocnik Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka odczytała list Komendanta Głównego Policji skierowany do funkcjonariuszy rozpoczynających służbę, następnie rozpoczął się wykład inauguracyjny.

     W czasie wykładu prof. Magdalena Środa poruszyła zagadnienia dotyczące m.in. norm moralnych i wartości związanych z pełnionymi rolami społecznymi. Przypomniała, że etyka obecna jest w coraz większej grupie zawodów, szczególnie tych, które mają wpływ na życie ludzkie. Mówiła również o tolerancji – jednej z niezwykle istotnych zasad życia publicznego, a także o szacunku do praworządności.

     Wykład był niezwykle interesujący i stanowił doskonałą inspirację do pogłębiania wiedzy z problematyki omawianej przez Panią profesor.

     Wszystkim słuchaczom życzymy jak najlepszych ocen, a nauczycielom policyjnym sukcesów pedagogicznych.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS