Nowelizacja zarządzenia - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowelizacja zarządzenia

Data publikacji 12.01.2015

3 stycznia 2015 r. weszło w życie zarządzenie Nr 74 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2014 r. "zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia" (z wyjątkiem § 1 pkt 29 w zakresie § 48 ust. 1 pkt 5 i ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.). Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym KGP z 2015 r., poz. 3.