Współpraca w zakresie kynologii - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca w zakresie kynologii

Data publikacji 19.12.2014

W Centrum Szkolenia Policji podjęto prace nad przygotowaniem kolejnego projektu w ramach Europejskiego programu „ERASMUS+”. Tematyka projektu obejmuje obszar kynologii służbowej. Do współpracy chcemy zaprosić Żandarmerię Francuską i estońską Policję.

     W związku z powyższym, 16 grudnia 2014 r., w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wizytę złożył Pan Frederic Menard Oficer Łącznikowy Policji Francuskiej przy Ambasadzie Francji w Warszawie oraz jego zastępca Pan Eric Kurek. Ze strony CSP w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych  insp. Anna Rosół, Kierownik ZKP mł. insp. Marek Hańczuk, Zastępca Kierownika ZKP podinsp. Grzegorz Wiorowski, st. wykładowca ZKP podinsp. Mariusz Prokopczyk, główny specjalista Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Beata Pepłowska, a także st. specjalista Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji Krystian Sinicki.

     Celem spotkania było ustalenie zakresu przyszłej współpracy. Francuscy goście mieli też sposobność, by zapoznać się z działalnością szkoleniową i zadaniami realizowanymi przez ZKP.

podinsp. Mariusz Prokopczyk ZKP

zdj. Jerzy Lęcznar ZKP