Zapobiec przestępczości nieletnich - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapobiec przestępczości nieletnich

Data publikacji 30.09.2014

29 września w Centrum Szkolenia Policji, po kilkuletniej przerwie, rozpoczął się kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich oznaczony symbolem DSN – 1/14.

     Wszystkich uczestników kursu DSN - 1/14 przywitał kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz życząc im samych sukcesów i ukończenia kursu z jak najlepszym wynikiem.

     W trakcie prawie dwumiesięcznego szkolenia 46 słuchaczy, w dwóch grupach szkoleniowych, będzie przygotowywać się do wykonywania zadań służbowych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich, w tym do wykonywania pełnego zakresu czynności w ramach postępowania w sprawie nieletniego, prowadzenia rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń, podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej dziecka oraz prowadzenia działań profilaktycznych. W programie nauczania przewidziano zajęcia, które wymagają realizacji przez podmioty zewnętrzne m.in. przez biegłego sądowego z zakresu psychologii oraz specjalistów placówki specjalistycznej zajmującej się pomocą psychologiczną w stosunku do dziecka krzywdzonego. Jednym z elementów szkolenia jest również realizacja przez słuchaczy spotkań profilaktycznych w szkołach. Taki kurs to także okazja do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania działań w określonych sytuacjach i zdarzeniach.

kom. Marceli Śmiałek ZSP

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz