Kursy dla techników kryminalistyki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kursy dla techników kryminalistyki

Data publikacji 30.09.2014

Dobiegła końca trzecia edycja kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki, która została zrealizowana przez kadrę dydaktyczną Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji. W kursie wzięło udział 20 policjantów, którzy w trakcie szkolenia nabyli podstawowe umiejętności zawodowe, wymagane na stanowisku technika kryminalistyki.

    Kurs obejmował, zgodnie z programem nauczania, pięć jednostek modułowych, zakończonych egzaminem złożonym z testu wiedzy i zadania praktycznego. Komisja egzaminacyjna, w skład której weszli oprócz kadry dydaktycznej ZSS, również przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Biura Służby Kryminalnej KGP, oceniła pozytywnie zadania egzaminacyjne wykonane przez uczestników kursu.

     22 września powitaliśmy grupę 20 słuchaczy, którzy wezmą udział w kolejnej edycji kursu. Do końca listopada przyszli technicy kryminalistyki będą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych dotyczących m.in. ujawniania i zabezpieczania różnych rodzajów śladów kryminalistycznych, oględzin miejsca zdarzenia, medycyny sądowej i fotografii kryminalistycznej.

podinsp. Dariusz Śledziewski ZSS

zdj. ze zbiorów ZSS