Mistrz Prawa - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mistrz Prawa

Data publikacji 25.09.2014

Tradycją Zakładu Służby Kryminalnej jest organizowanie dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego turniejów i konkursów wiedzy prawniczej.

     Po raz kolejny kadra Zakładu Służby Kryminalnej zorganizowała dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego turniej wiedzy prawniczej „Mistrz Prawa”. Tym razem byli to słuchacze szkolenia oznaczonego symbolem SZP-3/14.

     Do testu wiedzy, pierwszego etapu turnieju, przystąpiło 50 słuchaczy, po 5 osób z każdego plutonu. Po teście wiedzy, 12 uczestników turnieju, którzy uzyskali największą liczbę punktów, rywalizowało ze sobą w ramach drugiego etapu udzielając odpowiedzi na szereg niełatwych pytań z zagadnień prawniczych. Drugi etap wyłonił Mistrza Prawa, Wicemistrza i Drugiego Wicemistrza.

     I miejsce i tytuł Mistrza Prawa uzyskała post. Katarzyna DOLECKA z V kompanii, 2 plutonu, II miejsce zajęła post. Katarzyna OZDARSKA z V kompanii, 4 plutonu, a III miejsce zajął – post. Łukasz KUCHARSKI z V kompanii, 1 plutonu.

     Laureatom pogratulował i życzył dalszych sukcesów przewodniczący komisji turnieju podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej.

podinsp. Dariusz Kaszuba Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. podinsp. Dariusz Baj ZSK