Biały Szkwał - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Biały Szkwał

Data publikacji 26.09.2014

W dniach 22–24 września 2014 r. w Węgorzewie odbyło się Seminarium Naukowo-Praktyczne i ćwiczenia dowódczo-sztabowe p.k. „Węgorzewo 2014 – Biały Szkwał”. Organizatorem przedsięwzięcia była Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, we współpracy z Komendą Powiatową Policji i Powiatową Strażą Pożarną w Węgorzewie, a także Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i jednostkami Państwowego Systemu Ratowniczego. Do współorganizacji seminarium zostało zaproszone również Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

      Podczas seminarium swoje wystąpienia zaprezentowali m.in.: Pan Marian Podziewski – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, insp. Adam Kołodziejski – I-szy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadkom. Arkadiusz Sylwestrzak – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, bryg. Michał Kamieniecki – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego KWK PSP w Olsztynie oraz Zbigniew Kurowicki – Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Centrum Szkolenia Policji reprezentował mł. insp. Robert Rodziewicz, który przedstawił uczestnikom seminarium problematykę dot. „Szkolenia policjantów pełniących służbę prewencyjną na wodach w latach 1919 – 2014”.

      Jako miejsce realizacji ćwiczeń wybrano Bazę Szkoleniową Policji w Kalu, będącą w zarządzie Centrum Szkolenia Policji. Tu nurkowie PSP z Węgorzewa pokazali działania polegające na wyjęciu wraku samochodu z dna jeziora przy zastosowaniu irodyn (zbiorniki pneumatyczne). Prezentacji sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu Policji dokonali: mł. insp. Robert Rodziewicz oraz asp. Grzegorz Skubich. Wykładowca ZZK WSPol. w Szczytnie st. asp. Sebastian Górski zaprezentował Policyjne Wielofunkcyjne Stanowisko Dowodzenia, umożliwiające realizację zadań rozpoznawczo-dowódczych – RSD ARGUS.

      W ćwiczeniach udział wzięli również słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych – TNŁ-01/14, którzy odbyli zajęcia z zakresu: „Ratownictwo wodne” – „Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego” oraz „Manewrowanie łodzią służbową w złych warunkach pogodowych i przy ograniczonej widoczności”.

      W ramach ćwiczeń dowódczo-sztabowych zrealizowano m.in. zajęcia z zakresu „nagłe załamanie pogody – przewrócenie jednostek pływających na jeziorze Święcajty”. W trakcie symulacji wywrócono 13 jednostek pływających, w tym kajaki i łodzie żaglowe typu Omega. Wszyscy poszkodowani znaleźli się w wodzie. Kierujący działaniami ratowniczymi dysponował jednostkami pływającymi Policji, w tym czterema z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Węgorzewie oraz Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Centrum Szkolenia Policji wystawiło do zabezpieczenia jednostki pływające: Parker Baltic 750, Parker Baltic 900, Parker 630 oraz skuter wodny Yamacha VX z platformą ratowniczą.

       Po wydobyciu z wody, poszkodowanych przetransportowano do portu Bazy Szkoleniowej Policji w Kalu gdzie zespół ratowniczy udzielił im doraźnej pomocy lekarskiej. Manewry obserwowało ze statku pasażerskiego ponad 100 uczestników seminarium – studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

        W dalszej części ćwiczeń kapitan statku ogłosił awarię maszyn i brak sterowności statku, po czym rozpoczął przygotowania do ewakuacji jednostki, w ramach których  rozdano kamizelki ratunkowe, ustalono drogi ewakuacyjne i przydzielono liderów grup ewakuacyjnych. Następnie jednostki biorące udział w ćwiczeniach „nagłe załamanie pogody – przewrócenie jednostek pływających na jeziorze Święcajty” rozpoczęły ewakuację pasażerów statku.

        Dla słuchaczy ćwiczenia stały się wyjątkową okazją wzięcia udziału w manewrach na taką skalę, z użyciem wszystkich jednostek Państwowego Systemu Ratowniczego. Nauczycielom policyjnym – umożliwiły organizację zajęć symulacyjnych podczas kursu, a także dostarczyły wiedzy i doświadczenia w zakresie prac dowódczo-sztabowych. Studentom natomiast pokazały w realnych warunkach możliwości współpracy podmiotów w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

     Serdecznie dziękujemy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie za zaproszenie do udziału w Seminarium Naukowo-Praktycznym i ćwiczeniach dowódczo-sztabowych p.k. „Węgorzewo 2014 – Biały Szkwał”.

mł. insp. Robert Rodziewicz Kierownik ZSS

zdj. asp. Grażyna Magiera KMP Węgorzewo

Grzegorz Skubich