Zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców

Data publikacji 24.09.2014

,,Im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej krwi w boju” - kierując się taką maksymą 22 słuchaczy szóstej edycji kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców odbyło intensywne szkolenie. Kurs oznaczony symbolem ZNP-6/14 został przeprowadzony w dniach 1 - 19 września br., a nadzór merytoryczny nad jego realizacją sprawował Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia Policji.

     W trakcie trzytygodniowego kursu słuchacze doskonalili rozpoznawanie miejsca przyszłej realizacji, ocenę sytuacji oraz planowanie zatrzymania osób w różnych miejscach. Zajęcia z podstaw negocjacji przeprowadzili negocjatorzy Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Wykład i ćwiczenia praktyczne pozwoliły przyswoić wiedzę i umiejętności w zakresie nawiązywania wstępnego kontaktu ze sprawcą, do czasu przybycia negocjatorów policyjnych.

     Słuchacze poznali podstawy prawne prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Policji, a także pojęcie i rodzaje wybuchu oraz zagadnienia dotyczące wojskowych i górniczych materiałów wybuchowych, środków inicjujących wybuch, urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego i samodziałowych.

     Głównym celem kursu było doskonalenie taktyki zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców w różnych miejscach. Uczestnicy kursu ćwiczyli m.in. techniki interwencji, bezpieczne posługiwanie się bronią – krótką, pistoletem maszynowym oraz strzelbą gładkolufową, podnosili też swoją sprawność fizyczną. Dzięki udziałowi w zajęciach policjanci wiedzą nad czym należy pracować, aby zwiększyć bezpieczeństwo osobiste podczas zatrzymywania niebezpiecznych przestępców. Ponadto stałe doskonalenie umiejętności i wypracowane podczas kursu skuteczne oraz bezpieczne metody działania pozwolą funkcjonariuszom na efektywne wykonywanie obowiązków służbowych.

Tekst i zdjęcia asp. Andrzej Wiśniewski ZIP