Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Instruktorzy z jednostek antyterrorystycznych Policji zakończyli kurs

Data publikacji 23.09.2014

19 września br. zakończył się kurs dla policjantów posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przewidzianych do pełnienia funkcji instruktora strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach antyterrorystycznych, etatowych komórkach realizacyjnych Policji oraz jednostkach szkoleniowych Policji.

     Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu było pozytywne zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego. Kandydat do udziału w kursie musiał wykazać się stuprocentową skutecznością trafień do tarczy sylwetkowej w określonym czasie, wykorzystując dwie jednostki broni: pistolet maszynowy i pistolet. Egzamin wyłonił 16 najlepszych spośród 20 osobowej grupy kandydatów. W ciągu trzech tygodni szkolenia uczestnicy kursu zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego. Uczestnicy szkolenia  reprezentowali komórki antyterrorystyczne komend wojewódzkich, Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych.

     Zajęcia prowadzone były w najnowocześniejszym kompleksie strzelnic policyjnych w kraju. Kurs prowadzili przedstawiciele Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, oddelegowani do Centrum Szkolenia Policji oraz podkom. Hubert Kowalik z Zakładu Interwencji Policyjnych CSP. Policjanci BOA KGP są wysokiej klasy specjalistami z zakresu szkolenia strzeleckiego, a ich wiedza i umiejętności dotyczące tej dziedziny sprawiają, iż treści przekazywane uczestnikom kursu były na najwyższym poziomie. Profesjonalne obiekty i wyposażenie kompleksu strzelnic, jakimi nie może poszczycić się żadna inna jednostka szkoleniowa Policji w kraju, umożliwiały przeprowadzenie wszystkich przewidzianych programem strzelań.

     Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch etapów: testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności instruktorskich. Egzamin praktyczny polegał na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć ze szkolenia strzeleckiego z grupą policjantów.

podkom. Hubert Kowalik/asp.szt. Andrzej Idzikowski – ZIP

zdj. podkom. Hubert Kowalik ZIP