Wodniacy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wodniacy

Data publikacji 22.09.2014

W Bazie Szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji, w Kalu nad mazurskim jeziorem Święcajty zakończyła się, trzecia w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

     Kurs podzielony był na dwa moduły. W czasie pierwszego, który trwał pięć tygodni i realizowany był w CSP, policjanci poznali przepisy  prawne ustaw szczególnych, przepisy żeglugi śródlądowej oraz zagadnienia z teorii prowadzenia małego statku, locji i nawigacji, a także budowy statku, silników i urządzeń pokładowych. Na pływalni CSP zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego.

     Druga część kursu odbywała się w Bazie Szkoleniowej w Kalu. Tam policjanci doskonalili podstawowe umiejętności z zakresu locji i nawigacji, odczytywania i znajdowania punktów na akwenach wodnych, prowadzili też poszukiwania obiektów i osób zaginionych na wodzie,  uczyli się manewrowania łodzią służbową w dzień oraz w warunkach złej widoczności.

     Ukończenie kursu pozwoli przyszłym wodniakom bezpiecznie patrolować śródlądowe drogi wodne i właściwie wykonywać zadania służbowe na podległych akwenach.

     Przypomnijmy, Baza Szkoleniowa Policji w Kalu to nowoczesny ośrodek dla policjantów, którzy doskonalą swoje umiejętności na kursach stermotorzystów, płetwonurków, bosmanów oraz na kursach minersko-pirotechnicznych. Gruntownie przebudowana baza i urządzenia portowe oraz nowoczesny sprzęt, zakupiony w ramach programu modernizacji Policji (m.in. łodzie), gwarantują wysoki poziom szkolenia i profesjonalne przygotowanie do wykonywania specjalistycznych zadań w służbie prewencyjnej na wodach i terenach przywodnych oraz do prowadzenia łodzi służbowych w trudnych warunkach atmosferycznych.

hg

zdj. Łukasz Długołęcki ZSS