Równe szanse - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Równe szanse

Data publikacji 18.09.2014

W Centrum Szkolenia Policji obradował Zespół Komendanta Głównego Policji ds. Strategii Równych Szans w Policji.

     Głównym zadaniem zespołu jest praca nad wdrożeniem w Policji trwałego systemu, który diagnozuje potrzeby i oczekiwania w zakresie równych szans i równego traktowania ze względu na płeć.

    Zespół pracował dziś m.in. nad wdrożeniem w Policji środowiskowych narzędzi edukacyjnych dotyczących płci w znaczeniu społeczno-kulturowym oraz nad opracowywaniem ścieżek karier zawodowych uwzględniających płeć jako kategorię zmienną. Dalsza część obrad poświęcona była omówieniu tematów z zakresu prowadzenia w Policji banku dobrych praktyk i pomysłów na wyrównywanie szans i równe traktowanie ze względu na płeć oraz przygotowywania w tym zakresie kampanii informacyjnych.

     W pracach Zespołu, uczestniczyli m.in. Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. dr Tomasz Szankin, Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii Równych Szans w Policji insp. Kornela Oblińska oraz ze strony Centrum Szkolenia Policji Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół, która podczas dzisiejszych obrad przewodniczy jednej z grup roboczych Zespołu.

kr

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOS