Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatnie szkolenie specjalistyczne funkcjonariuszy w zakresie kierowania motocyklem szosowym w 2014 roku

Data publikacji 18.09.2014

12 września zakończył się ostatni w tym roku kurs specjalistyczny w zakresie kierowania motocyklem szosowym. Uczestniczyło w nim 14 policjantów ruchu drogowego oraz 2 żołnierzy.

     Kadra Zakładu Ruchu Drogowego, realizując kursy z tego zakresu, wychodzi naprzeciw istniejącym potrzebom szkoleniowym. Kurs trwa 15 dni, podczas których realizowanych jest 118 godzin zajęć dydaktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje trzy główne obszary:

  1. Kierowanie motocyklem szosowym w warunkach symulowanych.
  2. Kierowanie motocyklem szosowym na drogach o różnym natężeniu ruchu.
  3. Wykonywanie zleconych zadań w ramach pełnienia służby na motocyklu.

     Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów Zakładu Ruchu Drogowego odbywają się m.in. na motodromie Centrum Szkolenia Policji oraz na drogach województwa mazowieckiego. W 2014 roku zrealizowano pięć edycji ww. kursu, w sumie przeszkolono 73 funkcjonariuszy.

Agnieszka Sałkowska ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD