Konwoje - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konwoje

Data publikacji 17.09.2014

Wśród szerokiej oferty szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji jest „Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem osób”. Aktualnie na kolejnej jego edycji, wiedzę i umiejętności doskonali 23 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich Policji.

     W czasie 76 godzin lekcyjnych uczestnicy kursu poznają m.in. prawne i praktyczne aspekty realizacji konwojów i doprowadzeń, a także psychologiczne aspekty wykonywania tych czynności.  Nauczyciele policyjni omawiając zagadnienia dotyczące praw i obowiązków osoby konwojowanej podkreślają konieczność przestrzegania praw człowieka wynikających z Konstytucji RP oraz z prawa międzynarodowego, nawiązują też do zasad etyki zawodowej.

     Zajęcia mają charakter praktyczny, dominującymi metodami dydaktycznymi są ćwiczenia i symulacje. Na potrzeby realizacji kursu, z Wydziału Konwojowego Komendy Stołecznej Policji skierowano pojazd służbowy przystosowany do konwojowania osób wraz z obsługującym go policjantem. To doskonały przykład na łączenie teorii z praktyką. Realizowanie tej zasady dydaktycznej wpływa na efektywność osiągania celów kształcenia przez słuchaczy.

     Kurs kończy się egzaminem – jesteśmy przekonani, że nikt nie będzie miał problemu z uzyskaniem pozytywnej oceny. Życzymy powodzenia!

hg

zdj. Przemysław Winnicki ZSP