Musztra z samego rana - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Musztra z samego rana

Data publikacji 17.09.2014

Słuchacze Centrum Szkolenia Policji podczas zapraw porannych na placu manewrowym, pod czujnym okiem kadry Wydziału Dowodzenia, ćwiczą elementy musztry policyjnej.

     Przestrzeganie zasad określonych w regulaminie musztry w Policji jest obowiązkiem każdego policjanta. Wpływa na kształtowanie systematyczności i obowiązkowości, jest też formą dbałości o wizerunek własny i całej formacji, a także przejawem odpowiedzialności za powierzone obowiązki służbowe.

     Dlatego już podczas szkolenia zawodowego podstawowego młodzi funkcjonariusze są zaznajamiani z zasadami musztry policyjnej, która kształtuje ich postawy zawodowe i uczy postępowania w sytuacjach związanych z pełnieniem służby w mundurze.

     Podczas porannych zapraw, trzy razy w tygodniu, kadra Wydziału Dowodzenia przeprowadza ćwiczenia z musztry indywidualnej i zespołowej oraz z zakresu wybranych elementów ceremoniału policyjnego. Zajęcia te mają na celu doskonalenie form indywidualnego i zespołowego zachowania policjantów podczas uroczystości oraz wystąpień służbowych.

kr

zdj. ze zbiorów Wydziału Dowodzenia