Kurs specjalistyczny FBI – 7/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny FBI – 7/14

Data publikacji 15.09.2014

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik przesłuchań. W pięciodniowym kursie uczestniczyło 15 policjantów służby kryminalnej i z Biura Spraw Wewnętrznych.

     Celem kursu było przygotowanie jego uczestników do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań służbowych w zakresie prowadzenia rozmów, przesłuchania świadka i przesłuchania podejrzanego. W trakcie zajęć doskonalone były umiejętności o charakterze uniwersalnym m.in. komunikacja werbalna i pozawerbalna, aktywne słuchanie, a także o charakterze zawodowym np. dobieranie metod prowadzenia rozmów i przesłuchań.
     Ze względu na umiejętnościowy charakter kursu zajęcia realizowano przy wykorzystaniu aktywizujących metod i technik nauczania co powodowało, że zaangażowanie słuchaczy w proces dydaktyczny pozostawało na wysokim poziomie.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów kursu, podkreślił, jak istotne jest ciągłe pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych policjanta. Zachęcał również do zapoznania się z ofertą innych kursów specjalistycznych prowadzonych w CSP. Po wręczeniu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu   podinsp. Dariusz Kaszuba życzył absolwentom sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej