Kto zostanie najlepszym nauczycielem? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kto zostanie najlepszym nauczycielem?

Data publikacji 29.08.2014

Centrum Szkolenia Policji posiada wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, merytorycznie i metodycznie przygotowaną do realizowania powierzonych obowiązków służbowych. Nauczyciele policyjni są specjalistami o gruntownej wiedzy, którzy nie tylko nauczają, ale też kształtują postawy społeczno-zawodowe słuchaczy. Angażują się przy tym w różne rodzaje i formy doskonalenia zawodowego. Jedną z nich jest ogłoszony w CSP konkurs „Najlepszy nauczyciel policyjny Centrum Szkolenia Policji w 2014 r.”

Konkurs przebiega w trzech etapach. W pierwszym, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych oraz kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych zgłaszali kandydatów do konkursu. Drugi etap polegał na ocenie działalności dydaktycznej nauczycieli policyjnych zgłoszonych do konkursu. Pod uwagę brano m.in. działalność wydawniczą, liczbę zrealizowanych godzin lekcyjnych, oceny uzyskane podczas hospitacji kontrolno-oceniających, udział w konferencjach, seminariach, sympozjach, prace w zespołach zadaniowych.

We wrześniu odbędzie się trzeci, ostatni etap polegający na ocenie zajęć dydaktycznych przez komisję konkursową. O tytuł najlepszego nauczyciela policyjnego CSP w 2014 r. będą walczyć: podinsp. Leszek Dyduch z Zakładu Służby Prewencyjnej, podinsp. Krzysztof Kozyra z Zakładu Interwencji Policyjnych i aż trzy osoby z Zakładu Służby Kryminalnej – podinsp. Agnieszka Mańko-Czajka, kom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska i podkom. Rafał Lewandowski.

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

hg