Kurs specjalistyczny KSIP-3/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs specjalistyczny KSIP-3/14

Data publikacji 28.08.2014

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego obsługi Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w zakresie zagadnień prewencyjnych. 13 policjantów uczestniczących w tym kursie uzyskało zaliczenie końcowe, zdobywając tym samym zaświadczenie o przeszkoleniu.

     Na kurs skierowani zostali policjanci realizujący zadania związane z obsługą systemu KSIP ze szczególnym uwzględnieniem modułów Ekran Dyżurnego i Policyjny Rejestr Imprez Masowych.

     Trwające blisko dwa tygodnie zajęcia, prowadzone z wykorzystaniem sprzętu komputerowego w jednej z sal informatycznych, poświęcone były doskonaleniu wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie sprawdzeń i rejestracji informacji o wydarzeniach, osobach i rzeczach w systemie KSIP. Odpowiednie przeszkolenie policjantów pracujących w środowisku systemu KSIP jest kluczowe w realizacji tego typu zadań.

     Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba żegnając absolwentów kursu, podkreślił, iż w dobie informatyzacji - a co za tym idzie - tendencji do rejestracji danych w wielu bazach, w tym także w bazie KSIP, niezmiernie istotne są umiejętności prawidłowego i rzetelnego wprowadzania danych do systemu. Wyraził też przekonanie, że uczestnicząc w kursie specjalistycznym policjanci zostali należycie przygotowani do wykonywania zadań zawodowych z tego zakresu. Po wręczeniu zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu   podinsp. Dariusz Kaszuba życzył absolwentom dalszych sukcesów w służbie i życiu osobistym.

podinsp. Dariusz Kaszuba – Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej

zdj. ze zbiorów ZSK