Wizyta studyjna - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna

Data publikacji 21.08.2014

Ukoronowaniem kursu dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji oznaczonego symbolem KSDyż 1/14 były zajęcia wyjazdowe do stanowiska kierowania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Warszawy oraz do Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – lotnisko Warszawa Babice.

      Wizyta studyjna umożliwiła słuchaczom kursu lepsze powiązanie zagadnień teoretycznych i praktycznych, uzupełnienie informacji niezbędnych dyżurnemu w sytuacjach o charakterze nadzwyczajnym, w tym podejmowaniu działań pościgowych i poszukiwawczych z wykorzystaniem śmigłowca oraz osobistej obserwacji sposobu przydzielania zadań służbom ratowniczym, w tym jednostkom organizacyjnym Policji w najnowocześniejszym w Polsce Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

TW

zdj. słuchacze KSDyż 1/14