Dobór psów do służby w Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dobór psów do służby w Policji

Data publikacji 14.08.2014

Do dnia 12 września br. Zakład Kynologii Policyjnej CSP prowadzić będzie postępowanie kwalifikacyjne psów na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących (SEPT-3/14) oraz na kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania materiałów wybuchowych (SEW-2/13).

    Powyższe przedsięwzięcie w ramach Centralnego doboru psów do służby w Policji realizowane jest zgodnie z opracowanymi założeniami przez komisję powołaną do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do zadań tej komisji należy typowanie psów oraz wycenia ich wartości na podstawie przeprowadzonych prób charakteru i oceny zdrowia.

     Osoby zainteresowane sprzedażą psów dla Policji prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 

(48) 661-42-88 wew. 156, 123,

(48) 661-43-85 wew. 156, 123

lub kierując pytania na adres e-mail:

zaklad_kynologii@op.pl

kom. Artur Walasek

fot. ZKP