Zakończył się kurs SEW-1/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończył się kurs SEW-1/14

Data publikacji 13.08.2014

W Centrum Szkolenia Policji zrealizowano trwający ponad 4 m-ce kurs specjalistyczny dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

      Podczas szkolenia 10 słuchaczy pod opieką kadry dydaktycznej Zakładu Kynologii Policyjnej zmierzyło się z zadaniem wyszkolenia swoich czworonożnych podopiecznych. W trakcie szkolenia obecni przewodnicy psów służbowych poszerzali również wiedzę z kynologii służbowej, teorii tresury, taktyki i techniki użycia psa służbowego jak również kształtowali sprawność fizyczną oraz doskonalili umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia dydaktyczne z tresury praktycznej realizowane były zarówno na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej jak i poza nim, aby w ten sposób przygotować przyszły duet przewodnik+pies do realnych warunków służby. Na zakończenie szkolenia Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej CSP wszystkim absolwentom życzył bezpiecznej oraz pełnej sukcesów służby.

kom. Artur Walasek ZKP