Zakończenie szkolenia SZP-2/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie szkolenia SZP-2/14

Data publikacji 12.08.2014

Dobiegła końca kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. Dziś 99 absolwentów otrzymało świadectwa ukończenia szkolenia i tym samym podsumowało trwająca blisko pół roku naukę w Centrum Szkolenia Policji.

    W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół, kierownicy komórek organizacyjnych i nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji, a także bliscy naszych absolwentów.

      Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół pogratulowała słuchaczom dobrych wyników końcowych i podkreśliła, że to efekt systematycznej nauki, ale również rezultat starań i zaangażowania nauczycieli policyjnych CSP w realizację procesu dydaktycznego. Podziękowała także mlodym policjantom za zaangażowanie w życie szkoły, oraz realizację wielu innych zadań, w tym między innymi akcję przeciwpowodziową.

     Dołączamy się do gratulacji i życzymy wszystkim absolwentom, by służba w policyjnych szeregach była bezpieczna, a zarazem pełna sukcesów.

 

RM

zdj. Mariusz Mazewski ZSS