Motocykliści w służbie Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Motocykliści w służbie Policji

Data publikacji 11.08.2014

Tradycją policji ruchu drogowego jest posługiwanie się w służbie motocyklami. Efektywność służby, jak również bezpieczeństwo policjanta - motocyklisty zależy od posiadanych umiejętności kierowania tym pojazdem.

    Kadra Zakładu Ruchu Drogowego, realizując szkolenia z tego zakresu, wychodzi naprzeciw istniejącym potrzebom. Doświadczeni instruktorzy uczą słuchaczy techniki jazdy motocyklem szosowym, zatrzymywania do kontroli drogowej podczas pełnienia służby na motocyklu, pilotażu, jazdy w kolumnie oraz asysty motocyklowej. Zajęcia realizowane są m.in. na motodromie Centrum Szkolenia Policji oraz na drogach województwa mazowieckiego. W roku 2013 odbyło się sześć edycji ww. szkolenia, w wyniku których przeszkolono 88 funkcjonariuszy. Aktualnie, podczas czwartego w tym roku kursu, swoje umiejętności doskonali 15 policjantów ruchu drogowego.

 

 

Agnieszka Sałkowska

wykładowca ZRD CSP

zdj. M.Mazewski ZSS