Mamy nowego zastępcę komendanta CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mamy nowego zastępcę komendanta CSP

Data publikacji 05.08.2014

W dniu 04 sierpnia br. w trakcie odprawy kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Policji Komendant insp. dr Roman Stawicki uroczyście powitał Panią insp. Annę Rosół, która objęła stanowisko Zastępcy Komendanta CSP do spraw Dydaktycznych.

      Insp. Roman Stawicki życząc Pani Komendant dalszych sukcesów zawodowych i udanej współpracy z podwładnymi, podkreślił też potrzebę zrozumienia i udzielenia jej wsparcia szczególnie w tym pierwszym trudnym okresie sprawowania nowej funkcji.

      Insp. Anna Rosół służbę w Policji rozpoczęła w 1991 r. w Wydziale Prewencji KWP w Ostrołęce, następnie po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 1996 r. kontynuowała ją w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. obejmując stanowisko wykładowcy Zakładu Prewencji CSP, a 4 lata później wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalistycznej. W listopadzie 2004 objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Metodyki, Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Z dniem 1 sierpnia 2006 r. została mianowana Zastępcą Komendanta CSP w Legionowie. 

     Insp. Anna Rosół jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także podyplomowe studia w Akademii Obrony Narodowej w zakresie Prawa Konfliktów Zbrojnych oraz Organizacji i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. 

      1 sierpnia 2011 r. została mianowana Zastępcą Komendanta Szkoły Policji w Katowicach do spraw dydaktycznych, a z dniem 4 sierpnia 2014 r. rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji ponownie objęła stanowisko Zastępcy Komendanta CSP w Legionowie.
 

       Pani Komendant życzymy wielu sukcesów zawodowych, niesłabnącej energii w urzeczywistnianiu wszelkich planów i zamierzeń, a także aby ich realizacja wynikająca zarówno z życiowych ambicji oraz pełnionej funkcji zawodowej, przynosiła wiele satysfakcji, zadowolenia i dała poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

RM

zdj. Mariusz Mazewski ZSS