Warsztaty teleinformatyczne - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 03.07.2007

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się kolejne warsztaty, zorganizowane przez Studium Zastosowań Informatyki. Celem tego przedsięwzięcia było pogłębienie i rozszerzenie wiedzy uczestników oraz wymiana doświadczeń w kształceniu funkcjonariuszy z zakresu teleinformatyki.

 

zdjęcie W warsztatach wzięli udział przedstawiciele: szkół policyjnych i ośrodków szkolenia, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, zajmujący się realizacją zajęć z informatyki i łączności.

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z problematyką dotyczącą wykorzystania przez polską Policję systemów informacyjnych Interpolu i Europolu, aktualnymi zmianami w systemie KSIP wynikającymi ze zbliżającego się terminu uruchomienia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej systemu SISOne4All, stanem prac nad opracowaniem nowego systemu SIS II. Na zaproszenie Zakładu Prewencji CSP uczestniczyli w prezentacji systemów mobilnych.

Podczas warsztatów poruszana była również tematyka związana z finansowaniem projektów edukacyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Warszawa-Okęcie umożliwił uczestnikom okazję przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas realizacji zadań służbowych.

zdjęcie zdjęcie  

Uczestnicy warsztatów byli zgodni, iż tego typu spotkania służą doskonaleniu zawodowemu nauczycieli służb mundurowych, a szczególnie miło było nam słyszeć, że będą czekać na kolejną edycję warsztatów w naszej szkole.

SZI / Anna Galant
zdj.SZI