Warto rozmawiać - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warto rozmawiać

Data publikacji 29.04.2014

W dniu wczorajszym (28.04.2014 r.) odbyło się spotkanie kierownictwa szkoły z nowo wybranym Samorządem Szkolnym Słuchaczy Centrum Szkolenia Policji, poświęcone omówieniu zasad współpracy oraz bieżących spraw związanych m.in. z nauką oraz spędzaniem czasu wolnego przez uczestników szkoleń.

     Przewodnicząca post. Aleksandra Kwiatkowska z kursu SzP-3/2014 przedstawiła skład Samorządu oraz szereg propozycji zgłoszonych przez słuchaczy, dotyczących aktywności sportowej, a także różnego rodzaju przedsięwzięć, spraw i problemów, którymi Samorząd, we współpracy z kadrą dowódczą, chciałby się zająć.

    Komendant szkoły insp. dr Roman Stawicki podkreślił rolę Samorządu w zakresie reprezentowania słuchaczy i zapewnienia właściwej komunikacji wewnętrznej zarówno z kadrą dowódczą, dydaktyczną, jak i kierownictwem szkoły. Podkreślił swoją otwartość i chęć współpracy przy wdrażaniu różnego rodzaju ciekawych rozwiązań oraz innowacji, a także wsparcia dla proponowanych przedsięwzięć. Wskazał również na obiektywne uwarunkowania formalno-prawne, organizacyjne i finansowe, które nie zawsze pozwalają wprowadzić w życie wszystkie propozycje.

     Spotkanie, które przebiegło w sympatycznej atmosferze, zostało zakończone deklaracją dalszego współdziałania zmierzającego do zapewnienia słuchaczom optymalnych warunków pobytu w naszej jednostce szkoleniowej.

 

TP