Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-9/13 pożegnali Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 25.04.2014

Dobiegła końca kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego, podczas której kadra CSP przygotowywała młodych policjantów teoretycznie i praktycznie do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym w służbie prewencyjnej, w komórkach organizacyjnych patrolowo - interwencyjnych i oddziałach prewencji Policji.

     Nadszedł nieuchronny czas pożegnań i posumowania trwającej blisko pół roku edukacji policyjnej, jaką przeszli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-9/13. Dziś, policjanci, po raz ostatni stanęli na placu apelowym, gdzie jeszcze niedawno z zaangażowaniem ćwiczyli musztrę policyjną i taktykę działań pododdziałów zwartych.

     O 14.30 rozpoczęła się uroczystość zakończenia szkolenia. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, wręczył absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia. Wyróżniający się w czasie pobytu w CSP policjanci, zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Imponujące wyniki nauczania i wysoka średnia ocen z egzaminu końcowego (najlepszy pluton osiągnął średnią 5,95) to efekt starań i systematycznej nauki słuchaczy oraz zaangażowania wszystkich nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji, którzy realizowali proces dydaktyczny.

     Podczas swojego przemówienia Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka pogratulował wszystkim absolwentom oraz życzył powodzenia w przyszłej służbie. Nadmienił, że w trakcie szkolenia słuchacze poświęcali swój czas nie tylko nauce, ale również aktywnie włączali się w życie kulturalne szkoły, zdobywali medale na imprezach sportowych oraz reprezentowali szkołę w licznych przedsięwzięciach.

     Uroczystość, oprócz kierowników komórek organizacyjnych i nauczycieli policyjnych CSP zgromadziła również rodziny i bliskich naszych absolwentów.

     Gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy, by służba w policyjnych szeregach była bezpieczna, a zarazem pełna sukcesów.

kr

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz