Służba na piątkę - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Służba na piątkę

Data publikacji 15.04.2014

Słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych, zgodnie z programem szkolenia, realizują służby w jednostkach terenowych Policji. Każdy ze słuchaczy uczestniczy w pięciu służbach, podczas których wykonuje czynności wspólnie z policjantami tych jednostek oraz pod nadzorem kadry dydaktycznej Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji. Efekty działań podejmowanych przez młodych funkcjonariuszy spotykają się z uznaniem i wysoką oceną przełożonych, a także społeczeństwa.

     Jednym z miejsc, gdzie od 2 lat realizowane są służby z udziałem słuchaczy CSP i gdzie dostrzeżono z tego tytułu wymierne korzyści jest obszar działania KPP Pułtusk. Opinie na temat efektywności pracy naszych słuchaczy zebrała i opisała w Tygodniku Pułtuskim (nr 15 z 8 kwietnia br.) Ewa Dąbek, w artykule Blady strach uciekinierów. Jak wynika z obserwacji mieszkańców miasta, patrole policyjne w miejscach nieformalnych spotkań wagarującej młodzieży niejednego ucznia skłoniły do powrotu na lekcje. Dzięki większej ilości patroli nie pozostają także bezkarni amatorzy spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Słuchacze uczestniczą w działaniach prewencyjnych oraz podejmują czynności zapobiegające demoralizacji nieletnich. Potwierdzeniem zaangażowania słuchaczy CSP jest, przytoczona w artykule, wypowiedź Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku podinsp. Jarosława Brzozowskiego – Tylko  w tym roku, pułtuscy policjanci na wspólnych służbach ze słuchaczami CSP nałożyli 66 mandatów karnych, pouczyli 139 osób, ujawnili 17 przypadków zagrożenia demoralizacją, (…) sprawdzili stan trzeźwości 809 kierujących (…).

     Służby w jednostkach terenowych Policji to bardzo dobry sposób na wykorzystanie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej w praktyce. Zdobyte przez słuchaczy umiejętności  z pewnością przyczynią się do właściwej realizacji czynności służbowych po zakończeniu szkolenia. Należy dodać, że ocena zadań wykonywanych przez uczestników szkoleń jest również oceną efektywności pracy nauczycieli policyjnych, dlatego też cieszy fakt, że jest ona tak wysoka.

     Dla przypomnienia, w 2013 r. słuchacze zrealizowali 214 służb na terenie 9 jednostek garnizonu stołecznego i mazowieckiego. Podczas wspólnych służb wykonali 9620 czynności legitymowania, brali udział w 3077 interwencjach w miejscach publicznych i 3242 interwencjach domowych, skontrolowali 7287 miejsc zagrożonych, uczestniczyli w 2948 kontrolach drogowych oraz w 1657 osobistych, zatrzymali 133 osoby. 17 grudnia ubiegłego roku, w czasie służby pełnionej na terenie KPP Płońsk, słuchacze SZP-6/13, podjęli ewakuację 40 osób z płonącego budynku.  

hg

zdj. archiwum CSP

W informacji wykorzystano treści z artykułu Ewy Dąbek Blady strach uciekinierów

(Tygodnik Pułtuski, nr 15 z 8 kwietnia 2014 r.)