W trosce o jakość nauczania - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o jakość nauczania

Data publikacji 14.04.2014

Przedstawiciele jednostek szkoleniowych Policji spotkali się po raz drugi w Centrum Szkolenia Policji, aby wymienić doświadczenia związane z wykorzystywaniem środków dydaktycznych w procesie szkolenia zawodowego podstawowego.

     Uczestników spotkania powitał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP insp. Jarosław Gałuszka oraz Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia mł. insp. Bogusława Gruszka.

     W czasie dwudniowego spotkania nauczyciele policyjni z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkół policyjnych w Katowicach, Pile i Słupsku oraz z Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, a także Centrum Szkolenia Policji dyskutowali o możliwości udostępniania środków dydaktycznych, m.in. za pomocą wewnętrznej platformy szkoleniowej Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania (SEWN).

     Podinsp. Wojciech Anielski z Wyższej Szkoły Policji, przedstawił szczegóły funkcjonowania SEWN oraz możliwości organizacyjne publikowania i korzystania z materiałów zgromadzonych w tym systemie.

     Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia środków dydaktycznych oraz wskazali obszary tematyczne szkolenia zawodowego podstawowego, które wymagają pełniejszego oprzyrządowania lub jego modyfikacji.

     Dziękujemy wszystkim za konstruktywną wymianę poglądów.

Podinsp. Grzegorz Jankowski WMiOSz

zdj. Mariusz Mazewski ZSS