Koło ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Koło ruchu drogowego

Data publikacji 14.04.2014

Policjanci uczestniczący w kursach i szkoleniach realizowanych w Centrum Szkolenia Policji mają wiele możliwości, by poza zajęciami dydaktycznymi zdobywać wiedzę i umiejętności zawodowe. Jedną z propozycji są spotkania organizowane w ramach koła zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

     Tym razem z oferty przygotowanej przez nauczycieli policyjnych Zakładu Ruchu Drogowego CSP skorzystali słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem – SZP-2/14. Na zajęciach koła ruchu drogowego poznali zagadnienia dotyczące rodzaju świateł stanowiących obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie pojazdów, a także możliwości wykorzystania samochodu specjalistycznego do działań profilaktyczno-edukacyjnych.

     Zajęcia zorganizowali: podkom. Jan Orłowski, podkom. Dariusz Szymanik i st. asp. Robert Szczech z Zespołu Techniki Samochodowej ZRD.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS