Początek policyjnej drogi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Początek policyjnej drogi

Data publikacji 10.04.2014

Centrum Szkolenia Policji powitało dziś 201 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP3/14. To początek drogi młodych policjantów, podczas której będą zdobywać wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach.

     W trakcie uroczystej inauguracji szkolenia słuchacze zostali powitani przez Zastępcę Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosława Gałuszkę, kadrę komórek dydaktyczno ­–wychowawczych oraz nauczycieli policyjnych szkoły.

     Podczas wystąpienia Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka przekazał słuchaczom, że przed nimi blisko półroczny czas wytężonej pracy i nauki w trakcie której będą się przygotowywać do wykonywania zadań, jakie niesie za sobą praca policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Zachęcił również do korzystania z obiektów sportowych CSP, czynnego uczestnictwa w kołach zainteresowań oraz korzystania ze zbiorów Centralnej Biblioteki Policyjnej.

     „Wstępując do Policji staliście się funkcjonariuszami zobligowanymi do wykonywania czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – tymi słowami rozpoczął wykład inauguracyjny Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego podinsp. Dariusz Kaszuba. Przybliżył nowoprzyjętym słuchaczom znaczenie zasad etyki zawodowej policjanta, które powinny być drogowskazem dobrego i właściwego postępowania funkcjonariusza Policji.

     Wszystkim słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego SZP-3/14 życzymy powodzenia. Mamy nadzieję, że jak najlepiej wykorzystacie czas przeznaczony na naukę w Centrum Szkolenia Policji, a na egzaminie końcowym spotkamy się w tym samym składzie.

kr

zdj. Mariusz Mazewski ZSS