Z wizytą w Nimes - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z wizytą w Nimes

Data publikacji 08.04.2014

Centrum Szkolenia Policji, od 2005 roku bierze udział w projekcie „Międzykulturowych Spotkań Policjantów Niemiec, Francji i Polski”. W dniach 1-4 kwietnia, w Szkole Policji w Nimes, odbyło się trójstronne spotkanie przygotowawcze, poświęcone ustaleniu szczegółów programu międzynarodowego przedsięwzięcia, które zaplanowano na czerwiec tego roku.

     Stronę polską reprezentowali: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych CSP insp. Jarosław Gałuszka, Naczelnik Wydziału Prezydialnego CSP mł. insp. Tomasz Piechowicz,   asp. Magdalena Błażejak młodszy wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej CSP oraz Krystian Sinicki – przedstawiciel Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

     W czasie spotkania w Ècole national de Police w Nimes przedstawiciele delegacji polskiej i niemieckiej zapoznali się ze strukturą, działalnością i zasadami funkcjonowania szkoły, uczestniczyli w obserwacji wybranych zajęć dydaktycznych, zwiedzili obiekty sportowe oraz „miasteczko symulacyjne”.

     Przypomnijmy, celem projektu jest m.in. zapoznanie młodych policjantów z organizacją i systemem szkolenia w policjach krajów w nim uczestniczących. Przedstawiciele Szkoły Policji w Nimes (Francja), Wyższej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Administracji Publicznej w Güstrow (Niemcy), Stowarzyszenia Leo Lagrange (Francja), Fundacji Arbeit und Leben (Niemcy) oraz polskiej Policji corocznie odbywają tygodniowe seminaria tematyczne w poszczególnych krajach. Spotkania te są doskonałą sposobnością do  poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania Policji w Europie, a także do doskonalenia umiejętności językowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

hg

zdj. ze zbiorów WP