Poznawcze konsekwencje działania alkoholu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Poznawcze konsekwencje działania alkoholu

Data publikacji 01.04.2014

Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków – to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu we krwi. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej miała okazję przekonać się wczoraj kadra kierownicza Centrum Szkolenia Policji testując alkogogle.

     Podczas warsztatów zorganizowanych przez Koło Psychologiczne, kadra kierownicza CSP przeszła niecodzienny eksperyment, który w namacalny sposób pokazał, jak bardzo potrafi być opóźniona reakcja człowieka pod wpływem alkoholu. W trakcie spotkania zaprezentowano uczestnikom alkogole – urządzenie służące do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu.

     Szkolenie, na zaproszenie Koła Psychologicznego, przeprowadził dr hab. Adam Tarnowski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor nadzwyczajny w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. Ekspert omówił zasadę działania symulatora oraz możliwość jego zastosowania w działaniach profilaktycznych.

     W części praktycznej uczestnicy zostali poddani testom przy użyciu alkogogli. Ich wykorzystanie  pozwoliło na symulację zaburzeń występujących u osoby, która w wydychanym powietrzu ma od 0,8 do 1,5 promila alkoholu.

     Podczas wykonywania poszczególnych zadań, jak chociażby pokonanie toru przeszkód slalomem, czy wykonanie ćwiczeń wymagających zręczności manualnej, uczestnicy szkolenia zaobserwowali zmiany w ocenie odległości, spowolnienie czasu reakcji, zniekształcenie widzianego obrazu, czy podwójne widzenie jakie występują u osoby nietrzeźwej.

     Testowanie narzędzia symulacyjnego, jakim są alkogogle służyło przede wszystkim demonstracji wpływu stężenia alkoholu we krwi na sprawność psychomotoryczną.

kr

zdj. Katarzyna Rucka WP