Konie służbowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konie służbowe

Data publikacji 25.03.2014

Przyjęto, zgłoszony przez Centrum Szkolenia Policji, program współpracy szkoleniowej na 2014 r. pomiędzy francuską a polską Policją, mający na celu wymianę doświadczeń z zakresu szkolenia koni służbowych.

     Program przewiduje odbycie wizyty studyjnej we francuskiej jednostce konnej przez przedstawicieli Zakładu Kynologii Policyjnej CSP oraz zorganizowanie w Polsce praktycznych warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez ekspertów francuskich. Zajęcia, przy użyciu koni służbowych ze stanu Referatu Konnego i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, będą skierowane do policyjnych instruktorów jeździectwa i policjantów-jeźdźców.

     24 marca br., na terenie Ośrodka Jeździeckiego PGR Bródno w Warszawie przy ulicy Św. Wincentego 92, w miejscu stacjonowania wspomnianego Referatu, odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym udział wzięli Pan Frederic Menard Oficer Łącznikowy Policji Francuskiej, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusz Pergoł, mł. insp. Marek Hańczuk kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej CSP, podkom. Izabela Dobrowolska specjalista Zakładu Kynologii Policyjnej CSP, st. spec. Krystian Sinicki z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.

     Podczas spotkania ustalono zakres merytoryczny przedsięwzięcia szkoleniowego. Przeprowadzono ćwiczenia symulacyjne z zakresu taktyki i techniki współdziałania szyku konnego z pododdziałem pieszych, w tym przewodników psów służbowych, przeciwko agresywnemu tłumowi. Zaprezentowano też specjalistyczny sprzęt jeździecki. W dalszej części spotkania podkom. Izabela Dobrowolska przedstawiła gościom prezentację multimedialną na temat organizacji  komórek konnych Policji oraz metod i form wykonywania zadań z wykorzystaniem koni służbowych.

 

Izabela Dobrowolska ZKP

zdj. Anna Pruk ZKP