Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mobbing się nie opłaca”– spotkanie szkoleniowe dla kadry CSP

Data publikacji 24.03.2014

Dziś, w Centrum Szkolenia Policji zostało przeprowadzone szkolenie dla kadry kierowniczej i dydaktycznej w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.

     Mobbing to działanie polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej – definicja ta otworzyła dzisiejsze spotkanie poświęcone problematyce przeciwdziałania mobbingowi w warunkach służby i pracy Policji. Szkolenie zostało poprowadzone przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. Ochrony Praw Człowieka Pana Zdzisława Huzara oraz Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego „OSA” w Gdańsku Panią Mariolę Żarmoch.

     Podczas szkolenia zapoznano uczestników z teoretycznymi i prawnymi podstawami definiowania mobbingu oraz praktycznymi metodami, które mają za zadanie jego zwalczanie, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności z zakresu stosowania prawa pracy, cywilnego oraz karnego. Omówiono również szereg zagadnień, które są ściśle związane z tym groźnym zjawiskiem.

     Prowadzący szkolenie zwrócili uwagę na specyfikę przyczyn mobbingu w formacjach umundurowanych oraz omówili metody rozwiązywania sytuacji trudnych i ich przeciwdziałania z uwzględnieniem specyfiki pracy i służby w Policji.  

     Szkolenia tego typu stanowią odpowiedź na zainteresowanie kierujących jednostkami organizacyjnymi Policji problematyką przeciwdziałania wzajemnej, wewnętrznej niechęci i wrogim zachowaniom.

KR

zdj. Mariusz Mazewski ZSS