Międzynarodowa współpraca edukacyjna - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa współpraca edukacyjna

Data publikacji 24.03.2014

Kierownictwo Centrum Szkolenia Policji, w trosce o właściwy poziom procesu dydaktycznego, poszukuje nowych możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli policyjnych. Jedną z nich jest udział w projektach edukacyjnych Unii Europejskiej.

     Pierwszym projektem, w którym uczestniczyli nauczyciele CSP był projekt mobilności VETPRO pn. Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy, wdrażany w latach 2012 – 2013 przez Zakład Interwencji Policyjnych, we współpracy ze Szkołą Policji w Nimes we Francji. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń związanych z metodyką kształcenia umiejętności z zakresu technik interwencji, ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej, jak również szkolenia strzeleckiego. Ponadto, policjanci CSP poznali zasady przyjęcia kandydatów do służby we francuskiej Policji oraz podstawowe uregulowania prawne w zakresie działalności interwencyjnej. Zdobyte we Francji doświadczenia zawodowe i nowatorskie rozwiązania w zakresie metodyki szkolenia, zostały przedstawione przez uczestników projektu na łamach Kwartalnika Policyjnego, a także w odrębnej publikacji. 

     Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych, to drugi projekt mobilności VETPRO, zaplanowany do realizacji na lata 2013-2014. Uczestniczą w nim nauczyciele CSP, tym razem z Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Partnerami zagranicznymi projektu są: Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Przewodników Psów Służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, Centrum Szkolenia Psów Służbowych w Estonii i Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych na Litwie. Celem projektu jest wymiana doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kynologicznymi w obszarze metod tresurowych psów różnych specjalizacji (obronnych, do wyszukiwania zapachów narkotyków, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych czy zapachu zwłok ludzkich),  jak również poznanie rozwiązań zastosowanych przez policję bułgarską, estońską i litewską w obszarze doboru i kwalifikacji psów do służby, utrzymaniem i żywieniem psów służbowych oraz organizacją zadań z ich użyciem.

     Ogromne korzyści płynące z uczestnictwa w edukacyjnych projektach międzynarodowych – osobisty rozwój zawodowy oraz popularyzowanie dobrych praktyk i rozwiązań w systemie szkolenia zawodowego spowodowały, że Komendant CSP podpisał kolejny wniosek, który 13 marca br. został złożony w Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Jeśli rozstrzygnięcie konkursu (lipiec 2014 r.) będzie pomyślne, nauczyciele Zakładu Służby Prewencyjnej CSP będą uczestniczyć  w projekcie pod nazwą: Jedna Europa – różne systemy postępowania Policji w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości nieletnich. Partnerem zagranicznym jest Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Nieletnich/Komenda Główna Policji na Cyprze. 

     Udział w projekcie jest niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń zawodowych w zakresie praktycznych aspektów kształcenia policjantów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką nieletnich na Cyprze i w Polsce. Główny cel projektu stwarza możliwość bezpośredniej obserwacji przez nauczycieli policyjnych z Polski sposobu przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych w szkole policyjnej na Cyprze, co pozwoli na wyodrębnienie różnic prawnych (systemowych) oraz metodycznych. Tematyka wizyty realizowanej w ramach programu obejmuje przede wszystkim udział w zajęciach praktycznych (aktywną obserwację pracy) prowadzonych przez cypryjskich policjantów.

     Dobra współpraca z Policją litewską zaowocowała zaproszeniem CSP do udziału w projekcie realizowanym pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach programu ISEC 2007-2013 (Zwalczanie i Zapobieganie Przestępczości).  Znaleźliśmy się w gronie partnerów projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych. W przypadku wdrożenia projektu swoją wiedzę będą poszerzać nauczyciele policyjni Zakładu Służby Kryminalnej.

     Udział w edukacyjnych projektach europejskich umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, skutkuje podniesieniem kompetencji nauczycieli policyjnych, ułatwia także wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Praca nauczyciela, to ciągłe wyzwania i ustawiczny proces doskonalenia zawodowego, dlatego wciąż poszukujemy nowych możliwości rozwoju.

 

hg

zdj. z archiwum CSP