Po zajęciach – oferta dla słuchaczy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Po zajęciach – oferta dla słuchaczy

Data publikacji 14.03.2014

Kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji, poza realizacją procesu dydaktycznego, angażuje się w organizację wielu przedsięwzięć mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań słuchaczy. Wczoraj, odbyło się spotkanie koła zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i koła psychologicznego.

     Słuchacze kursów specjalistycznych w zakresie ruchu drogowego uczestniczyli w zajęciach z zakresu doskonalenia techniki jazdy  samochodem osobowym. Zapoznali się również z możliwościami wykorzystania samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań profilaktyczno-edukacyjnych.

     Tematem omawianym na spotkaniu w ramach koła psychologicznego były zagadnienia związane z tzw. trudnymi zadaniami w służbie policjanta. Należą do nich m.in.  sytuacje związane z przekazywaniem informacji o śmierci bliskiej osoby. Bardzo ważne są wtedy umiejętności funkcjonariusza, jego wyczucie i takt. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się ze słuchaczami, zaproszony na spotkanie, sierż. sztab. Łukasz Rembelski z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KRP Warszawa II.

     Warto przypomnieć, że w Centrum Szkolenia Policji słuchacze mogą uczestniczyć także w zajęciach realizowanych w ramach innych kół zainteresowań. Dużą popularnością, przede wszystkim wśród słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, cieszy się koło prewencyjne. Jego głównym celem jest profilowanie zawodowe, ułatwiające policjantom, będącym na początku ścieżki rozwoju zawodowego, dokonywanie trafnych wyborów i świadomy wpływ na rozwój własnej kariery policyjnej. W ramach spotkań policjanci Zakładu Służby Prewencyjnej organizują zajęcia w dwóch obszarach tematycznych – turniej wiedzy i umiejętności zawodowych pn. Turniej Par Patrolowych organizowany wspólnie z kadrą Zakładu Interwencji Policyjnych i Wydziału Dowodzenia CSP oraz zajęcia wyjazdowe do jednostek i komórek organizacyjnych Policji, a także podmiotów pozapolicyjnych. Słuchacze, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę prawniczą uczestniczą w przygotowywanym cyklicznie przez policjantów Zakładu Służby Kryminalnej turnieju wiedzy Mistrz Prawa.

     Nauczyciele policyjni Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP organizują spotkania słuchaczy, w ramach warsztatów z języka migowego i z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także warsztatów kryminalistycznych „Daktyloskopia w postępowaniu przygotowawczym”.Od niedawna działa koło zainteresowań podstawami medycyny sądowej i biologii kryminalistycznej.

     Po zajęciach programowych słuchacze CSP uczestniczą również w spotkaniach poświęconych przestrzeganiu standardów ochrony praw człowieka. Spotkania z przedstawicielami, instytucji, organizacji, czy fundacji zajmującymi się tą problematyką koordynuje Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

W czasie wolnym od zajęć słuchacze chętnie korzystają z nowoczesnej infrastruktury CSP. Corocznie w szkole odbywa się cykl rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach. Słuchacze angażują się także w zajęcia organizowane przez Legionowskie Towarzystwo Sportowe. Stanowi to doskonałą sposobność do doskonalenia sprawności fizycznej oraz umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji.

     Bogata oferta CSP związana z dodatkowymi możliwościami poszerzania wiedzy przez słuchaczy, przekłada się na satysfakcjonujące wyniki nauczania i lepsze przygotowanie do pełnienia służby w Policji, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich uczestników kursów i szkoleń do korzystania z propozycji szkoły.

hg

zdj. kr –WP/jz – WD