Nasze czasopismo - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nasze czasopismo

Data publikacji 03.03.2014

Centrum Szkolenia Policji i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej przez kolejny rok będą wspólnie wydawać Kwartalnik Policyjny. Umowę określającą zasady współpracy kontynuowanej między stronami podpisał Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki i Zastępca Komendanta CSŻW ppłk dr Robert Pawlicki. Dzisiejsze podpisanie umowy zbiegło się z wydaniem specjalnego numeru czasopisma, poświęconego zadaniom realizowanym przez służbę prewencyjną Policji w 2013 r.

     Kwartalnik Policyjny jest wydawany przez CSP już od siedmiu lat. Jego tematyka obejmuje szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa, pragmatykę policyjną, zagadnienia istotne dla szkolnictwa policyjnego oraz kwestie z zakresu współpracy Policji z innymi służbami oraz z samorządem lokalnym. Czasopismo stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych, a także rozpowszechniania nowych idei i rozwiązań praktycznych. Autorami artykułów są nie tylko funkcjonariusze i pracownicy Policji, lecz także przedstawiciele innych służb, samorządu lokalnego oraz szkół wyższych.

     Czasopismo jest bezpłatne, a jego dystrybucja obejmuje m.in. Komendę Główną Policji, wszystkie komendy wojewódzkie (w tym Komendę Stołeczną Policji), szkoły i ośrodki szkolenia Policji, komendy powiatowe i miejskie, komisariaty specjalistyczne, rzeczników służb mundurowych, oficerów łącznikowych za granicą oraz wiele uczelni. Egzemplarze obowiązkowe czasopisma są rozsyłane również do 15 bibliotek w kraju. Ponadto wybrane artykuły są publikowane na stronie internetowej pod adresem: kwartalnik.csp.edu.pl.

     W aktualnym wydaniu możemy przeczytać m.in. wywiad z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofem Gajewskim, a także zapoznać się z zadaniami realizowanymi w 2013 r. przez: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, Główny Sztab Policji KGP oraz Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP. W numerze znajdziemy również artykuł Komendanta Głównego ŻW gen. dyw. dr. Mirosława Rozmusa na temat współpracy Żandarmerii Wojskowej i Policji w obszarze działań prewencyjnych. Na uwagę zasługują też artykuły związane z Paktem Północnoatlantyckim –  Centrum Eksperckie Policji Wojskowych w Bydgoszczy i Znaczenie rozwoju koncepcji i eksperymentowania w procesie transformacji NATO. W specjalnym wydaniu Kwartalnika Policyjnego nie mogło zabraknąć informacji na temat oferty szkoleniowej CSP,  w tym działalności dydaktycznej i pozadydaktycznej Zakładu Służby Prewencyjnej i Zakładu Ruchu Drogowego. Warto oczywiście zajrzeć do stałej rubryki czasopisma – Vademecum Policjanta, gdzie znajdziemy, opracowane przez nauczycieli policyjnych CSP, wskazówki i komentarze dotyczące zmian w przepisach.

     Życzymy miłej lektury.

hg

zdj. Roman Majewski WP