Jubileusz Konkursu Policjant Ruchu Drogowego Roku - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 31.05.2007

W tym roku przypada XX Edycja Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku”. Jubileusz dwudziestolecia jest sprzyjającą okazją, aby ogarnąć refleksją minione lata i przebytą drogę. Przypomnieć jego laureatów, najlepszych policjantów z różnych regionów kraju, którzy zapisali się w jego historię...  

     Historia konkursu, który rokrocznie wyłania najlepszego profesjonalistę z zakresu Ruchu Drogowego jest długa. Na przełomie lat podlegał on wielu przekształceniom zarówno, co do swej struktury, jak i miejsca rozgrywania. Jego korzenie sięgają początków lat siedemdziesiątych. Pierwsze sześć edycji konkursu miały miejsce w Szkole Ruchu Drogowego, która mieściła się w Piasecznie, a której tradycje przejęło w legionowskie CSP. Innowacją organizacyjną były próby lokalizacji konkursu na terenach komend wojewódzkich kraju. Stąd Komendy w Poznaniu i Kielcach wpisały się do jego historii również jako organizatorzy tego przedsięwzięcia, choć jego głównym inicjatorem było Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od 1994 roku z małą przerwą przypadającą na 99 rok, konkurs znalazł stałą lokalizację tutaj, w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dla nas, gospodarzy, jest to powód do dumy i satysfakcji, tym większy, iż jako jedyna szkoła Policyjna kształcimy policjantów ruchu drogowego. Nasza kadra przekazuje wiedzę i doświadczenie młodym adeptom tej trudnej i wymagającej służby, ale też zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych policjantów, którzy pracują już w komórkach ruchu drogowego swoich komend. Odchodzimy od stereotypów, wprowadzając nowy wizerunek policjanta ruchu drogowego. Rocznie mury naszej szkoły opuszcza około 400 dobrze przygotowanych do pracy policjantów ruchu drogowego. Wszyscy oni, uczestniczą w lokalnych eliminacjach Konkursu „Policjant Roku”, ale jedynie dwóch najlepszych z regionu, ma możliwość reprezentowania własnej Komendy Wojewódzkiej. Tradycją naszego Konkursu stało się uczestniczenie w nim Żandarmerii Wojskowej, której przedstawiciele obok policjantów od lat biorą udział w konkursie.

Okrągły jubileusz to dobry moment aby przypomnieć laureatów lat ubiegłych, tych, którzy zawsze będą stanowić dumę i honor Polskiej Policji Ruchu Drogowego.


VII edycja 1994 rok/Legionowo
1/st.sierż. Tadeusz Piechowski KWP Słupsk
2/ sierż. Jacek Luboński KWP Poznań
3. st.sierż. Krzysztof Burdak KWP Kraków

VIII edycja 1995 rok/Legionowo
1/ sierż. Krzysztof Wycech KSP Warszawa
2/  sierż. Andrzej Borzyszkowski KWP Słupsk
3/  st.sierż. Jacek Lubowski KWP Poznań
 
IX edycja 1996 rok/Legionowo
1/  st.sierż. Szymon Szwagierczak KSP Warszawa
2/ st.sierż Waldemar Szafran KWP Kraków
3/ st.sierż. Paweł Indyka KWP Kielce
 
X edycja 1997 rok/Legionowo
1/ sierż. Marcin Stypiński KWP Radom
2/ st.sierż. marek Naczek KWP Słupsk
3/ st.sierż. Paweł Indyka KWP Kielce
 
XI edycja 1998 rok/Legionowo
1/ mł.asp. Krzysztof Wnuk - Lipiński KWP Słupsk
2/ mł.asp. Krzysztof Pakuła KWP Szczecin
3/ sierż. szt. Roman Wołowicz KW Bydgoszcz 
 
XII edycja 1999 rok/Kielce
1/ sierż. szt.Mariusz Konopacki KWP Kilece
2/ sierż.szt. Jerzy Wiśniewski KWP Kielce
3/ mł.asp. Marcin Stypiński KWP Radom

XIII edycja 2000 rok/Legionowo
1/ st.sierż. Mariusz Konopacki KWP Katowice
2/ asp. Krzysztof Wycech KSP Warszawa
3/ sierż.szt. Roman Szaro KWP Rzeszów

XIV edycja 2001 rok/Legionowo
1/ sierż .szt. Roman Wołowicz KWP Bydgoszcz
2/ sierż .szt. Czesław Lisik KWP Lublin
3/ st.sierż. Dariusz Dąbek KWP Rzeszów

XV edycja 2002 rok/Legionowo
1/sierż.szt. Czesław Lisik KWP Lublin
2/mł.asp. Artur Lis KWP Lublin
3/ mł.asp. Roman Szaro KWP Rzeszów

XVI edycja 2003 rok/Legionowo
1/sierż.szt. Tomasz Miotke KWP Gdańsk
2/ sierż.szt. Krzysztof Szczudło KWP Katowice
3/ sierż.szt. Andrzej Gliszczyński KWP Gdańsk

XVII edycja 2004 rok/Legionowo
1/sierż.szt. Mariusz Mielcarz KWP Olsztyn
2/ sierż.szt. Tomasz Kleniewski KSP Warszawa
3/st.sierż. Rafał Sobczyk KWP Łódź

XVIII edycja 2005 rok/Legionowo
1/ asp. Daniel Biały KWP Białystok
2/ podkom. Krzysztof Szczudło KWP Katowice
3/ sierż.sztab. Marcin Banaszkiewicz KWP Poznań

XIX edycja 2006 rok /Legionowo
1/ sierż. Arkadiusz Szulc KWP Gdańsk
2/ asp. Roman Szaro KWP Rzeszów
3/ asp. Artur Lis KWP Lublin