Warsztaty strzeleckie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 28.05.2007

W CSP odbyły się kolejne warsztaty w ramach doskonalenia zawodowego kadry Zakładu Taktyki i Technik Interwencji, poświęcone problematyce szkolenia i doskonalenia umiejętności użycia broni palnej. Już po raz kolejny uczestniczyli w nich szkoleniowcy spoza naszej szkoły.

 

zdjęcie W warsztatach, oprócz naszych policjantów z ZTiTI zajmujących się problematyką szkolenia strzeleckiego, udział wzięli przedstawiciele 12 podobnych jednostek szkolących nie tylko Policję, ale również Wojsko Polskie, Służbę Więzienną i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zakres tematyczny warsztatów obejmował zagadnienia z taktyki posługiwania się bronią palną krótką, pistoletem maszynowym, posługiwania się bronią palną w zespole oraz specyfikę strzelań sytuacyjnych. Uczestnicy ćwiczyli też udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach interwencyjnych a także wysłuchali referatu pt: „Strzelecka amunicja ćwiczebna – nowe kierunki badań i rozwoju”. Zajęcia prowadzili: mjr rez. Krzysztof Przepiórka z „FUNDACJI BYŁYCH ŻOŁNIERZY JEDNOSTEK SPECJALNYCH GROM” oraz asp. Paweł Woźniakowski i mł. asp. Piotr Senderski - instruktorzy ZTiTI.

zdjęcie Zajęcia poświęcone zagadnieniem medycyny ratunkowej, prowadził specjalista w tej dziedzinie, lek. med. Adam Pietrzak. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję do zapoznania się z aktualnymi wynikami badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Elektromechaniki Wojskowej Akademii Technicznej. Wykład dotyczący kierunków rozwoju w zakresie strzeleckiej amunicji ćwiczebnej prowadzili ppłk dr Jacek Janiszewski i mjr Wojciech Furmanek.

Legionowskie warsztaty były kolejnym przedsięwzięciem ZTiTI w ramach którego funkcjonariusze służb mundurowych zajmujący się szkoleniem strzeleckim wymieniali również swoje doświadczenia zawodowe. Dzięki obecności specjalistów z WAT uczestnicy warsztatów wzbogacili swoją wiedzę w obszarze zagadnień dotyczącym technologii i konstruowania strzeleckiej amunicji ćwiczebnej.

Warsztaty służb mundurowych zakończyły się wypracowaniem szeregu wspólnych wniosków, z których najważniejsze to takie, że szkolenie strzeleckie powinno ewoluować w stronę nauczania i doskonalenia umiejętności użycia broni palnej jako kompleksu czynności techniczno - taktycznych, a nie koncentrować się wyłącznie na technice strzeleckiej.

zdjęcie   zdjęcie

Uczestnicy spotkania byli też zgodni, co do faktu, że do zawansowanych ćwiczeń poświęconych problematyce użycia broni w czasie interwencji należy włączyć elementy związane z wybranymi zagadnieniami medycyny ratunkowej. Jest nam miło, że zdaniem naszych kolegów biorących udział w warsztatach, zaproponowana przez policjantów ZTiTI formuła doskonalenia zawodowego powinna być kontynuowana, a nawet z czasem nabrać charakteru ogólnopolskich warsztatów metodyczno – szkoleniowych, poświęconych problematyce szeroko pojętego szkolenia strzeleckiego.

Grzegorz Winnicki z-ca kierownika ZTiTI
Anna Galant, rzecznik CSP