Przed EURO 2016 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przed EURO 2016

Data publikacji 28.01.2014

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2016 r. odbędą się we Francji. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas rozgrywek to jedno z wielu zadań, jakie stoją przed organizatorem. Delegacja przedstawicieli francuskiego MSW odpowiedzialnych za przygotowanie piłkarskiego turnieju odwiedziła dziś Policyjne Centrum Dowodzenia, by zapoznać się z polskim doświadczeniami w zabezpieczaniu tego rodzaju przedsięwzięć.

     Gościom zaprezentowano Policyjne Centrum Dowodzenia – główny ośrodek zarządzania systemem bezpieczeństwa w czasie turnieju. Omówiono zagadnienia z zakresu m.in. prowadzenia działań w ramach ogólnokrajowej operacji policyjnej oraz zasady współpracy ze służbami, a także instytucjami pozapolicyjnymi, które uczestniczyły w zapewnieniu bezpieczeństwa Mistrzostw. Przedstawione zostały również kwestie dotyczące prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji z odpowiednimi podmiotami.

     Na dzisiejszym spotkaniu stronę francuską reprezentowali: Dyrektor Międzyresortowego Komitetu do Spraw Wielkich Wydarzeń Sportowych Prefekt Nicolas Desforges, Krajowy Koordynator do Spraw EURO 2016 we francuskim MSW insp. gen. Policji Luc Presson, szef Krajowego Punktu Informacyjnego ds. Piłki Nożnej i szef Wydziału d/w z Chuliganizmem Centralnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego podinsp. Antoine Boutonnet oraz podkom. Sami Megdiche z Centralnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Publicznego.

     Delegację podejmował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadpis. Krzysztof Gajewski. Towarzyszyli mu Dyrektor Gabinetu KGP insp. Robert Żółkiewski, Zastępca Dyrektora BMWP KGP nadkom. Irmina Gołębiewska, Naczelnik Wydziału Operacyjnego GSP KGP mł. insp. Dariusz Dymiński oraz st. spec. Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP Krzysztof Sinicki. Centrum Szkolenia Policji reprezentował insp. dr Roman Stawicki -  Komendant CSP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS