Absolwenci podstawówki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Absolwenci podstawówki

Data publikacji 27.01.2014

Imponujące wyniki na egzaminie końcowym osiągnęli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/13 – średnia ocen wyniosła 5, 42. To efekt ich starań i systematycznej nauki, ale też zaangażowania wszystkich nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji, którzy realizowali proces dydaktyczny.

     Słuchacze umiejętnie dzielili swój czas między naukę i dodatkowe zajęcia. Angażowali się w przedsięwzięcia organizowane w ramach XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczyli w spotkaniach Prewencyjnego Koła Zainteresowań.
     60 słuchaczy SZP-6/13, w czasie operacji „Klimat”, w ramach praktyk zawodowych pełniło służby ochronne na terenie CSP. Wśród absolwentów szkolenia były też osoby, które wykazały się wspaniałą, godną naśladowania postawą zawodową – w grudniu ubiegłego roku, w czasie służby pełnionej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Płońsku ewakuowali ludzi z płonącego budynku. Dziś, za szczególne osiągnięcia w służbie, wraz pozostałymi 9 funkcjonariuszami zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi Komendanta CSP.

     Świadectwo z wyróżnieniem i gratulacje od Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosława Gałuszki otrzymał też post. Karol Szusta, który z ogólnego wyniku nauki na szkoleniu i z egzaminu końcowego otrzymał ocenę bardzo dobrą.

     W dniu podsumowania półrocznej nauki, możemy twierdzić, że słuchacze w czasie szkolenia nabyli wiedzę i umiejętności na poziomie, który pozwoli im samodzielnie w sposób prawidłowy i bezpieczny realizować zadania służbowe.

     Serdecznie gratulujemy absolwentom, życzymy sukcesów w służbie i do zobaczenia na kursach specjalistycznych w CSP.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS