SZP-1/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SZP-1/14

Data publikacji 08.01.2014

Rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja szkolenia zawodowego podstawowego. 15 osób z garnizonu małopolskiego, 33 osoby z garnizonu lubuskiego oraz 52 z garnizonu pomorskiego pozostaną w Centrum Szkolenia Policji do 9 lipca br.

     W czasie uroczystej inauguracji szkolenia nowoprzyjęci funkcjonariusze spotkali się z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosławem Gałuszką oraz przedstawicielami kadry dydaktyczno-wychowawczej. Wysłuchali skierowanego do nich listu Komendanta Głównego Policji, a także wykładu poruszającego zagadnienia związane z etyką zawodową policjanta.

     Jutro nasi słuchacze rozpoczyną zajęcia dydaktyczne – życzymy dużo zapału do nauki i jak najlepszych ocen.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS