Turniej tenisa stołowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej tenisa stołowego

Data publikacji 31.10.2013

Nowoczesne obiekty sportowe Centrum Szkolenia Policji są wykorzystywane nie tylko podczas zajęć dydaktycznych. W trosce o poziom ogólnej sprawności fizycznej słuchaczy i kadry Centrum Szkolenia Policji organizowane są rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach. W ubiegłym tygodniu, w turnieju tenisa stołowego uczestniczyło 26 osób.

     Pojedynki przy tenisowym stole wpisały się już na stałe do kalendarza imprez sportowych szkoły. Tym razem do rywalizacji o puchar Komendanta Centrum Szkolenia Policji stanęło 19 słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i 7 przedstawicieli kadry szkoły. Umiejętności zawodników pozostawały na wysokim poziomie, toteż walka była niezwykle zacięta. W efekcie sportowych zmagań pierwsze miejsce zdobył post. Karol Faraniec – słuchacz SZP-8/13, na drugim miejscu był mł. insp. Tomasz Piechowicz – Naczelnik Wydziału Prezydialnego CSP, a trzecie miejsce przypadło asp. Arturowi Nierodzie - słuchaczowi kursu KDTK-3/13. Puchar i dyplomy najlepszym zawodnikom wręczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka.

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju.

 

hg

zdj. ze zbiorów ZIP