Po zajęciach – propozycje dla słuchaczy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Po zajęciach – propozycje dla słuchaczy

Data publikacji 30.10.2013

Kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji przygotowuje dla słuchaczy wiele ciekawych ofert wykorzystania czasu wolnego od zajęć. Jedną z propozycji są spotkania organizowane w ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań. W ostatni poniedziałek słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego SZP-6/13 uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Zakładu Karnego Warszawa Białołęka.

     Kierownik Zakładu Penitencjarnego kpt. Zbigniew Kosakowski i Kierownik Działu Ochrony mjr Krzysztof Ziółkowski przeprowadzili pogadankę na temat celów odbywania kary i pracy wychowawczej z osadzonymi oraz współpracy Policji ze służbą więzienną podczas wykonywania konwojów i doprowadzeń. Zaproszeni goście wywołali bardzo duże zainteresowanie wśród słuchaczy, opowiadając o podkulturze więziennej oraz symbolice tatuaży więziennych. Obecnie, zgodnie z programem szkolenia, słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu pełnienia służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dlatego dużo pytań słuchaczy związanych było z wydarzeniami nadzwyczajnymi w zakładzie karnym, próbami ucieczki oraz próbami wniesienia na teren zakładu narkotyków, telefonów komórkowych czy też innych przedmiotów zabronionych. „Dreszczyk emocji” wśród słuchaczy wzbudziła możliwość zorganizowania kolejnego spotkania na terenie Zakładu Karnego. Jesteśmy przekonani, że będzie równie ciekawe, jak to które odbyło się w Centrum Szkolenia Policji.

 

                                                           hg/Sławomir Klimaszewski ZSP

zdj. Sławomir Klimaszewski ZSP